Truyện tranh nhân vật phản diện biến thành sủng vật