Truyện tranh làm gà rán nổi tiếng cũng theo đuổi được minh tinh